Конфигурация «Трактиръ: Back-Office ПРОФ», редакция 3. (Основная поставка)