Конфигурация «Трактиръ: Back-Office СТАНДАРТ», редакция 3. (Основная поставка (переход с ред. 2.0.))