Конфигурация Трактиръ: Front-Office v4. Основная поставка