POS-система АТОЛ Ритейл ЕГАИС Lite 54ФЗ [АТОЛ 11Ф, Linux, Frontol xPOS ЕГАИС, NFD10, LM-10, КВ-60, MSR123, сканер шк]